Reserveer een tafeltje in ons restaurant

Vanaf nu kunt u uw tafeltje bij ons reserveren tot maximaal 2 personen.

Richtlijnen:

  • Houd 1,5 meter afstand tot andere klanten en medewerkers.
  • Maximaal 2 personen aan 1 tafel.
  •  Op het terras alleen zitplaatsen, dus NIET staan.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
  • Bij het niet houden aan de voorschriften, kan toegang worden ontzegt.
  • Schade die het bedrijf lijdt door het handelen in strijd met de regels kan op de klant worden verhaald.
Vishandel Viswinkel Visscher Seafood Zwolle vis toonbank assortiment
Reserveer een tafel
Contact Gegevens